This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Wie ons is

Lewende Woord se dienste word gekenmerk deur ‘n vriendelike en ontspanne atmosfeer met teer aanbidding wat jou nader aan God se hart bring.

Met elke diens bied ons praktiese onderrig uit die woord van God wat jou sal toerus om ‘n dader van die Woord te wees. Persoonlike bediening word gebied na elke diens, onder andere gebed vir genesing en enige ander behoeftes as ook algemene berading.

 

Dienstye

KERK DIENSTYE

Sondag Oggend
Afrikaans: 09:00
Engels: 11:15 & 18:00

Nevil & Rina Norden

Stigters

Nevil & Rina Norden

MEER INLIGTING

AANWYSINGS

 

KINDERKERK DIENSTYE (Kruis-Kidz)

Sondag Oggend
Afrikaans: 09:00
Engels: 11:15
Tweetalig: 18:00 (nie tydens skoolvakansies)

Leon & Jackie Kotze

Shepherds Pair: Children

Leon & Jackie Kotze

MEER INLIGTING

TIENERKERK DIENSTYE (Plantasie)

Sondag Oggend
Afrikaans: 09:00
Engels: 11:15

STIGTERS

Nevil & Rina Norden

“Kan ʼn nasie na die Here terugkeer?” Jou antwoord bepaal jou betrokkenheid! Sedert die ontstaan van Lewende Woord in 1986 was dit my en Rina se begeerte dat Lewende Woord ‘n ware vernuwingsgemeente sal wees en sal bly. Dit beteken dat ons een van die gemeentes sal wees waar Christenskap weer soos in die boek van Handelinge (Hand. 3:19; Hand. 2:42-46) beleef sal word – dinamies, vrymakend en wat die samelewing vir Jesus liefdevol oorwen!

LEES MEER ONS SPAN

MANDAAT STELLING

Kan ‘n nasie na die Here terugkeer? Jou antwoord bepaal jou betrokkenheid.

Die strategiese belyning van Lewende Woord in die Liggaam van Christus is op ons mandaat en visie gebaseer. Ons bereik ons mandaat deur die Dissipelskapsproses: wen, vestig, toerus en stuur.

VISIE STELLING

Die vestiging van ʼn liefdevolle, Woordgefundeerde Koninkryksgemeenskap.

Die visie van Lewende Woord definieer sy doel, en beskryf die doel en funksie wat God vir Lewende Woord binne die Liggaam van Christus sien. (Matt. 6:10; Matt. 28:19-20; Matt. 6:33; 1 Pet. 1:22; 1 Joh. 3:11; 1 Joh. 4:7, 11-12; Luk. 17:21; Joh. 13:34-35, 15:12; Heb. 4:12; Jes. 55:11; 1 Joh. 2:5; 2 Tim. 2:15; 2 Tim. 3:16-17; Heb. 10:24-25; Hand. 2:1; Kol. 3:14)

MISSIE STELLING

Om passievolle daders van die Woord te word.

Jesus roep ons om in Sy voetspore te volg en maak ons vissers van mense. Visse moet gevang (‘wen’), skoon gemaak (‘vestig’), voorberei (‘toerus’) en aan mense as kos verskaf (‘stuur’) word. (Matt. 7:24-27; Luk. 6:46-49; Jak. 1:23-25; Ps. 119:103, 105; Joh. 14:15, 21-24; Joh. 15:10-14; 1 Joh. 2:3-5; 1 Joh. 4:20-21; 1 Joh. 5:2-3; Jes. 55:10-11; Luk. 9:23; Matt. 16:24-26; Matt. 4:19; Mark. 1:17)

GELOOFSBELYDENIS

Ons glo in een God wat vir ewig bestaan as drie persone: Vader, Seun en Heilige Gees.

KERNWAARDES VAN
LEWENDE WOORD

 

LIEFDE EN GENADE

Ons sal ten alle tye God se gesindheid van liefde en genade teenoor alle mense openbaar.

EENHEID

Ons is voortdurend daaraan toegewy om onderlinge Goddelike eenheid te bewaar en enigiets te vermy en teë te staan wat onenigheid en verdeeldheid bevorder.

TOEWYDING

Ons gee ons algehele toewyding en getrouheid aan die visie, missie en kernwaardes van Lewende Woord.

RESPEK

Ons ag elke persoon as in die beeld van God geskape te wees en glo dat onvoorwaardelike liefde en respek aan hulle betoon behoort te word, ongeag van hul geslag en kulturele of sosiale status.

DIENSBAARHEID

In alles wat ons doen, openbaar ons ‘n gesindheid van nederigheid en diensbaarheid.

INTEGRITEIT

Ons sal ten alle tye in eerlikheid, opregtheid en integriteit ten opsigte van ons verhoudinge, finansies, tyd, hulpbronne en verantwoordelikhede wandel.

 

LEWENDE WOORD SE
EMBLEEM VERDUIDELIK

 

Die embleem simboliseer die Woord en die kruis, met die woorde wat van die grafiese vorms geskei is om ‘n sterker herkenbare embleem te vestig.

Die “omhelsing” spreek van die “lewe” in “Lewende Woord”, dit praat van dinamika en beweging. Die kruis is nooit staties – dit nooi ons uit tot ‘n ontmoeting met die Weg, die Waarheid en die Lewe – Jesus Christus. Die kruis is rooi – Jesus was volledig mens; Sy liggaam is aan die kruis verskeur – Sy bloed het rooi die kruis binnegedring.

Rooi spreek van passie (Hooglied 8:6-7), liefde (Joh. 3:16) en die lewe (Joh. 15:13). Verder spreek die “omhelsing” ook van Lewende Woord se kernwaardes, veral eenheid, liefde en genade.

Die Woord is blou, die kleur van koninklikes. Die Woord beeld die Here se genadige Koningskap in ons lewens uit (Rom. 2:4). Jesus is die Lewende Woord (1 Joh. 1:1 en Joh. 1:1-3). Jesus is ons Koning! Ten slotte, die teks: “Lewende Woord” (Afrikaans) in vlak, vet letters gedruk skep ‘n meer moderne voorkoms, met “Lewende Woord” (Engels) in donkergrys hoofletters daaronder, sodat ‘n internasionale of Engelssprekende gehoor onmiddellik sal verstaan wat “Lewende Woord” beteken.

Die kruis, as ‘n internasionaal bekende simbool, praat van die persoon van Jesus Christus van Nasaret. Die kruis verpersoonlik dus Jesus en saam met die Woord, óns Jesus, die Lewende Woord.