This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Staan op en word Verlig!

05 May 2019, 09:00

ALLE PREKE

Skrifgedeelte vir die week: Jes. 60:1 “STAAN op, word verlig; want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op.”

1. Jes. 60:1-3 Staan op! Word verlig! – is God se plan om elke gelowige te transformeer. Dit gebeur deur ons koppeling met Jesus – dit is positief, ‘n verbeterde lewenstandaard.
• Dit is in lyn met Jer. 29:11 en 3 Joh. 2 God begeer dat dit met ons goed sal gaan op elke gebied.
• NB: In Suid-Afrika staan daar ‘n gees van verwagting op en 2 Kron. 16:9 sê God soek na mense met ‘n onverdeelde hart, ‘n lojale hart, wat hom met hulle hele hart vertrou.
• Jer. 33:3 Is ons noodkreet.
• Vraag: Is jy een van die wat Hom met jou hele hart soek?

2. Staan op! Word verlig! – is nie ‘n voorstel nie, maar ‘n bevel!
• Jerusalem is Sion en word met ‘n vrou vergelyk. Sy word opgewek uit haar magteloosheid en ellende. Dit gebeur deur die Goddelike magswoord “word verlig”.
• NB: Jy en ek vat die woord en die woord wat ons.
• Sion is die kerk en die kerk is vroulik en Jesus die bruidegom, roep sy bruid om op te staan, want die bruidegom sal die kerk verlig.
• Hierdie woord in sy hoogste finale instansie is ‘n woord vir die Nuwe Testamentiese Kerk.

3. Ons kyk na die konsep van lig:
• Lig is die afwesigheid van duisternis en altyd sterker as duisternis 1 Joh. 5, 7-9
• Satan het alles probeer om die lig uit te wis; met Jesus se geboorte al die seuntjies van twee jaar en jonger laat vermoor in Betlehem en omgewing.
• Lig is onuitwisbaar – dit is die wese van God 1 Joh. 1:5
• Ons die kerk, is Sion, ook die Israel van God Gal. 6:16
• NB: Duisternis is gevaarlik, dit hou jou terug en sal jou skade berokken. Gen. 1:2 Duisternis is woestyn verlate en leeg – die aarde was toe onbewoonbaar.
• Duisternis in ‘n land het ‘n goddelike ingryping nodig.
• Ps. 36:10 Hy is die Fontein van die lewe en in Sy lig sien ons die lig.

4. Christen, hierdie is ons uitdaging: Leef in die lig, doen besigheid in die lig, hou jou verhoudings in die lig, ens.
• Vir iets om Goddelik te wees, moet dit in die lig wees.
• 1 Joh. 1:7 Lig werk saam met Jesus se bloed – dit reinig.
• As iets Goddelik is, is dit vervullend, bevredigend, vriendelik en liefdevol.
• Maria as voorbeeld: Gabriel sê jy sal geboorte gee aan Jesus Luk. 1:38 “Laat dit vir my volgens die woord wees”. Die woord maak jou verwagtend.
• Tradisie kan dit doodmaak Mark. 7:13
• NB: Is dit wat jy glo, woord of tradisie?

5. 1 Kon. 8:55, 56, 59 3 dinge: Salomo seën die volk hardop, Moses ‘n goeie woorde word vervul, reg en geregtigheid is genoeg vir elke dag se eis.
• Staan op! Word verlig. Glo jy die woord, bely dit, leef dit, laat dit in jou lewe.

6. Die uitdaging: Sê: “laat dit vir my volgens die woord wees”, seën jou huis en alles wat, waar en wie jy is, seën jou lewe Jes. 65:16. Enkel vrou: seën jou toekoms.

NB: Die verlore seun staan op! Jy kan ook!

Jesus liefde, Nevil

Laai Preeknota af

ALLE PREKE