This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

My Produktiewe Skeppende Tong

25 November 2018, 09:00

ALLE PREKE

Skrifgedeelte vir die week: Jak. 3:2“ Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy ‘n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou.”

1. Sp. 18:20-22 Dood en lewe is in die mag van die Tong…
‘n Paar gedagtes:
Het jy ‘n lisensie nodig om so lelik met my te praat?, 2. Moenie toelaat dat jou tong jou keel afsny nie, 3. Die mees ontembare ding in die wêreld bly in ‘n hok agter ‘n ry tande en 4. Ons tonge kan herlewingsvure aan die brand steek.
● Heb. 1:3 God dra alle dinge deur die “Woord van Sy krag”.
Jy skep lewe en dood met jou tong! Jy kies? Ps. 37:8 Sp. 22:24 Sp. 16:32 Kol. 3:8

2. Jak. 3:1-2; 6 Vraag: Struikel jy dikwels met jou tong?
• ‘n Onbekeerde tong kan ontsettende skade aanrig in verhoudings, huwelike, families, kerke ens. – ‘n jare lange verhouding kan in ‘n oomblik vernietig word. Sp. 23:7 Vraag: Hoe dink jy?.
• ‘n Geestelike prinsiep bly altyd operatief, ‘n mensgemaakte wet kan gebreek word. Moenie rook nie – jy steek ‘n sigaret aan.
• Gen. 8:22 is ‘n saai en maai wet, Gal. 6:7 Jy sal maai wat jy saai. Vraag: Het jy ‘n helse tong?.

3. Hoe dink ‘n mens? Dit begin by gedagtes en daar is 4 bronne: 1. Jou sintuie, 2. Jou onderbewussyn, 3. Van die Here en 4. van die Vyand.
1. Jou sintuig: ek beleef ‘n wêreldse bewustheid d.w.s. tydelike dinge, gevoel dinge. Die Here roep ons egter om in geloof te lewe, 2 Kor. 5:7 geloof sien die onsigbare. Geloof koppel my niksheid met Sy almag.
• Glo die volgende en sê dit: 1. Die Here wil my seën, 2. Ek is meer as ‘n oorwinnaar, 3. My gebed is die gebed van ‘n regverdige, 4. Glo dat jy sout is en ‘n verskil kan en sal maak, 5. Glo jy is deel van die antwoord en 6. Glo jy het ‘n bediening van versoening.
2. Gedagtes kom van jou onderbewussyn: 1. Terwyl jy na iets kyk (Eva), (internet), 2. Terwyl jy iets doen?, 3. Terwyl iemand iets sê? en Terwyl jy iets ruik? bv. braaivleis.
• Jy is ‘n produk van jou raamwerk van verwysings; positief of negatief.
• 2 Kor. 10:3-5 Jou mond aktiveer die swaard Matt. 4:4
• Jou ervarings affekteer jou, hulle is ‘n realiteit bv. verwerping, aanranding, siekte, mishandeling, egskeiding, molestasie ens.
• Jy gee stem aan God se woord van vergifnis en jy spreek vry! Matt. 18:35 Rom. 10:8+10 Open. 12:11 Vryspraak is baie naby aan jou; soos jou mond en jou hart.
3. Gedagtes van Satan: Gen. 3:1 Jy kan nie twyfel oor wat God gesê het nie! Glo Sy woord. Joh. 13:2 die duiwel kan iets in jou hart plaas… toets dit!
4. Gedagtes van die Here: Ons denke moet nuut word Rom. 12:2
• God skep alles met woorde Joh. 1:1-5. God dra alles met woorde Heb. 1:3
• Jy hoor die woord! Die woord oortuig jou! Jy neem die woord aan! Jy word opgebou en gestig deur die woord.

‘n Gedagte, ‘n Beeld, ‘n Vesting, ‘n Bestemming

Jesus liefde,
Nevil

Laai Preeknota af

ALLE PREKE

Tweet
Share
+1