This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Help Asseblief Met My Geloof!

19 May 2019, 09:00

ALLE PREKE

 1. ‘n Man se seun is demonies besete:
 • 9:17-18a 17En een uit die skare antwoord en sê: Meester, ek het my seun wat ‘n stomme gees het, na U gebring 18en waar hy hom ook aangryp, skeur hy hom; en hy kry skuim in die mond, en hy kners met sy tande en word styf;”
 1. Die dissipels het probeer om die seun te red, maar het nie geslaag nie.
 • 9:18b… en ek het u dissipels gevra om hom uit te dryf, en hulle kon nie.

 1. Jesus spreek hulle aan.
 • 9:19Toe antwoord Hy hom en sê: o Ongelowige geslag, hoe lank sal Ek by julle wees, hoe lank sal Ek julle verdra? Bring hom na My toe.
 • Ongelowig = om sonder geloof te wees.

 1. Jesus sien vir homself.
 • 9:20-22 20En hulle bring hom na Hom toe; en toe hy Hom sien, laat die gees hom dadelik stuiptrekkings kry, en hy val op die grond neer en rol rond met skuim in die mond.. 21Daarop vra Hy sy vader: Hoe lank is dit al dat dit hom oorgekom het? En hy sê: Van sy kindsdae af; 22en dikwels het hy hom selfs in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. Maar as U iets kan doen, ontferm U oor ons en help ons.

 1. Jesus herhaal sy eie woorde aan hom: 9:23 En Jesus sê vir hom: Wat dit betref — as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo.
 • Geloof maak alles moontlik.
 • Daar is ‘n gaping tussen die geloof wat ons het en die geloof wat ons nodig het.
 1. Die pa vra om hulp.
 • 9:24 En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê: Ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp!

 1. Jesus dryf die demoon uit.
 • 9:25-27 25En toe Jesus sien dat ‘n skare bymekaar stroom, het Hy die onreine gees bestraf en vir hom gesê: Jou stom en dowe gees, Ek gebied jou, gaan uit hom uit en kom nooit weer in hom nie.  26En nadat hy geskreeu en hom baie stuiptrekkings laat kry het, het hy uitgegaan. En die seun het soos ‘n dooie geword, sodat baie gesê het: Hy is dood. 27Maar Jesus het hom by die hand gegryp en hom opgerig; en hy het opgestaan

 

 1. Die dissipels wil ‘n verduideliking hê.
 • 9:28En toe Hy in die huis kom, vra sy dissipels Hom afsonderlik: Waarom kon ons hom nie uitdrywe nie?

 

 1. Die dissipels het reeds die outoriteit om demone uit te dryf.
 • 3:14-15 14En Hy het twaalf aangestel, sodat hulle saam met Hom kon wees en Hy hulle kon uitstuur om te preek 15en mag te hê om siektes te genees en die duiwels uit te dryf.
 • 6:13 En hulle het baie duiwels uitgedryf en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak.
 1. Geloof vir alles is moontlik deur gebed.
 • 9:29En Hy sê vir hulle: Hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie.

Jesus liefde, Chuck

Laai Preeknota af