This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Glo Ek Die God Wat Ek Vertrou?

10 March 2019, 09:00

ALLE PREKE

Skrifgedeelte vir die week: 1 Kor. 2:2 “Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde.”

1. Satan breek Eva se fokus in die tuin van Eden en hy skep twyfel in haar hart oor hoekom God die boom van kennis van goed en kwaad van haar weerhou en ‘n saad van ontevredenheid steel hulle verhouding en hulle tuin.

2. Heb. 11:6 Geloof in God is altyd gebaseer op Jesus die Gekruisigde 1 Kor. 2:2, Heb. 11:5
• Geloof het ‘n voedings bron – die Woord van God, nie hoorsê, dink, ens. nie. Lev. 20:27 Mediums is dood gemaak – die nuus, media? As dit jou bron is, sal jy enigiets kan glo!?
• Gen. 3:1 “Listig” is om indirekte metodes te gebruik om jou doel te bereik. Satan kan deur ‘n slang praat – Jesus dryf al die duiwels in die varke in.
• Die mens het nie kwaad of die leuen in die aarde ingebring nie, maar is vatbaar daarvoor.
• Matt. 4 Jesus se versoeking – ons wapen is die woord.
• Ef. 6:17 Die helm van verlossing is die totale vernuwing van ons denke Rom. 12:2
• Glo ons werklik, al verstaan ons nie? Rom. 8:28
• Daar is tydelike goed, geestelike goed en ewige goed. God laat alles ten goede meewerk; Hy stel belang in karaktervorming en die ewige uitkoms Rom. 8:29-30
• In Christus is ons uitverkies Ef. 1:4 Jy kies Christus en jy is uitverkies.

3. Nou ons uitdaging: Glo ek regtig die God wat ek vertrou? Wat is vertroue?
• Geloof in die betroubaarheid van die persoon,
• Dit is vry suspisie!
• Dit is ‘n sekerheid.
• Dit is ‘n oortuiging en dit word gebou op wedersydse respek. Jy vertrou dat die persoon eerlik en opreg is.
NB: Waar ‘n gebrek aan vertroue is, voel jy onveilig en dit affekteer jou geloof.

4. Glo ek dat die Here my kan beskerm? Ps. 91:14-15
• Rom. 1:20 Natuurlike vergelyk met die geestelike dinge.
• Ps. 91:1-2 EL ELYON: “Allerhoogste”, EL SHADDAI: “God Almagtig” (die sterkste sterk God, die Een wat alle opposisie oorweldig), ELOHIM: God “Skepper, almagtig en sterk” – die lewende God.
• Jy maak die Here se teenwoordigheid jou woonplek.
• Ps. 121 ‘n Pelgrimslied – ons bewaarder sluimer of slaap nie.
• Rom. 10:13 Roep sy naam aan vir redding.
• Joh. 14:30 Don’t give the enemy a place.
• Dan. 3:17-18 of die Here hulle gaan red of nie, hulle buig nie vir die afgod nie.
• Jes. 54:17 Die here se beskerming.
• Luk. 10:18-19 Jesus sien satan wat uit die hemel val. Jes. 14:12, Open. 12:9 (ons kyk nie nou hierna nie) net dat die vyand oorwin word.

Jy is geseënd as jy op die here vertrou! Jer. 17:7-8

Jesus liefde, Nevil

Laai Preeknota af

ALLE PREKE