This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Gespierde Geloof

09 June 2019, 09:00

ALLE PREKE

Skrif vir die week: 2 Tim. 4:7 “Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.”

1. Ons kan dit ook sterk geloof, groot geloof, kragtige geloof, robuuste geloof of beoefen geloof noem.
• 2 Tim. 4:7 Geloof wedloop! Spiere moet geoefen word net so moet geloof beoefen word.
• NB: Die basis van alle geloof is genade! Onverdiende guns, genade deur Jesus aan die kruis geopenbaar. Rom. 8:32
• Genade is alles insluitend verlossing, genesing, voorsiening, guns en die ewige lewe.
Ps. 23 Goedheid en guns volg my.

2. Alles was in een “offer” ingesluit Matt. 3:16-17. Met wedergeboorte is ek as kind van God aangeneem. Ef. 1:5
• NB: Dan sê God die Vader: “jy is my geliefde seun/dogter en in jou het Ek ‘n welbehae!” Glo dit! Sê dit totdat jy dit glo. Rom. 8:15
• ‘n Slaaf is bang vir sy meester! Ons is van ‘n slawe-mens mentaliteit verlos. Ons kan God ons Abba Vader noem.
• Rom. 8:29, Ef. 2:8-9, 2 Kor. 5:21 Dit is waarlik genade.
• G.R.A.C.E: God riches at Christ’s expense. 1 Joh. 4:18
• Agape liefde wat lewe neerleggende opofferende liefde is, is genade. Dit spreek vry en reken die kwaad nie toe nie.

3. In Jesus vind ek my ware identiteit as beeld van Sy beeld 1 Kor. 6:17, Gal. 3:27. Die ou klere van die wet is uitgetrek en in Christus het ek ‘n nuwe kleed van aanvaarding en vryspraak! Breek een wet en jy is aan almal skuldig.
• Jak. 2:10 Die “nuwe kleed” ontvang ons uit “genade”!
• Ons word met Christus Jesus beklee!
• Jesus – God is verlossing, Christus – die Gesalfde Een of ook die Gekose Een.
• NB: In Hom is daar salwing vir verlossing vir wat ook al.
• In Hom is ook die “Gekose Een” Ef. 1:3-4.

4. Ek het nie geloof in my geloof nie, my geloof is in Jesus Matt. 9:28. Jesus sê: “glo jy dat Ek dit kan doen?” dan in Mark. 9:22-23 “Alle dinge is moontlik vir die een wat glo”. Nou is daar ook ‘n verantwoordelikheid op ons.
• NB: Dit gaan nie oor my geloof nie, maar in wie my geloof is.
• Gal. 2:20 Die ou ek is dood, gekruisig.
• NB: Moenie vra of jy God vir iets kan vertrou nie, maar of Jesus God die Vader daarvoor kan vertrou?

5. Geloof kan nie onder die wet opereer nie. Rom. 4:13-14
• Prakties: Die wet hou jou altyd skuldig – Jy het te min gebid, jy het te min Bybel gelees, jy is nie goed genoeg nie, ens.
• NB: Jy begin met ‘n waardebepaling op wat jy gedoen het, in plaas van wat Jesus gedoen het en ons noem dit genade.
• As jy jouself onder die wet plaas werk genade nie.

6. Twee gevalle in die Bybel van groot geloof:
• Matt. 8: Die hoofman oor 100: Hy het nie die wet geken nie. Sy geloof het gehou uit wat hy gehoor en gesien het “Here spreek net die woord”.
• Matt. 15: Die Kananése vrou: vra vir genade, sy het ook nie die wet geken nie. Sy neem ook nie aanstoot toe Jesus sê bevryding en genesing is nie vir die honde nie. Matt. 15:26,28 Sy ontvang wat sy vra uit genade.

Jesus liefde, Nevil

Laai Preeknota af

ALLE PREKE