This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Geloof Wat Deurbreek Soos Water

07 April 2019, 09:00

ALLE PREKE

Skrifgedeelte vir die week: 1 Pet. 1:23 “Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad: die lewende en ewige woord van God.”

1. ‘n Deurbraak is ‘n aksie of ‘n geleentheid waar jy deur ‘n obstruksie deurbeweeg en vooruitgang maak.
• Geestelik: jy beleef ‘n nuwe vlak van geestelikheid bv. wedergeboorte, ‘n Bybelse waarheid word ‘n werklikheid ens.
• Rom. 1:20 Natuurlike vergelyk met geestelike.
• Rom. 3:23 Almal het gesondig Rom. 1: 16-17 Die “Goeie Nuus” is God se krag tot redding 1 Pet. 1:23 Wedergeboorte is God se saad.

2. ‘n Vrou se water breek – ‘n nuwe geboorte 2 Sam. 5:20
David beleef ‘n deurbraak Baäl Perasin – die baas van die deur brekers – ‘n plek van deurbraak.
• Jy moet deur iets deurbreek. Chuck Yeager 1/10/47 –breek deur die klankgrens.
• Vraag: Wat staan in jou pad vir ‘n deurbraak? Almal het ‘n deurbraak op die een of ander vlak nodig: werk, finansies, familie, ens. Ons almal beleef teleurstellings en mislukkings.
• 1 Kron. 14:8-11 Die beeld – water wat deurbreek.
• Ons kan nie golwe skep nie, net met ‘n branderplank daarop ry.

3. Hoe berei ek myself voor vir ‘n deurbraak? Daar is stappe:
3.1. Ervaar jy ‘n weerstand? 1 Kron. 14:8 Dawid se koningskap word uitgedaag. Nou het hy goddelike hulp nodig.
3.2. Ervaar jy teëstand? Nou huiwer jy, wat moet jy doen?
• 1 Kron. 14:9 Refaim – Die vallei van die reuse
• Jy het hulp nodig! Jahweh-Sabaoth: “Die Here van die leërskare”
• Ons sukkel almal met sonde Rom. 7:17
• NB: Tree jy geestelik of vleeslik op? Jesus beleef teëstand: Judas, Thomas en Petrus.
• NB: Nou moet jy die Here raadpleeg. Agtervolg jy of los jy?
3.3. Het jy leiding nodig? Jerigo – Goddelike inspraak gee oorwinning. David: Veg ek of vlug ek?

4. In watter area van jou lewe  het jy ‘n deurbraak nodig? 1 Kron. 14:10 David vra en kry ‘n antwoord. 3 Dinge was duidelik:
1. Wie gaan help, 2. wie die vyand was, en 3. die resultaat.
NB: Wees spesifiek ten opsigte van die deurbraak wat jy nodig het.

5. Besluit na wie toe jy gaan uitreik vir hulp.
• Net die Here kan help!
• Selfhelp? Jy besluit…

God is die Baas van die deur brekers!

Jesus liefde, Nevil

Laai Preeknota af

ALLE PREKE