This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Die Dwang van Liefde

30 June 2019, 09:00

ALLE PREKE

SKRIF VIR DIE WEEK: 2 Kor. 5:14 “Want die liefde van Christus dwing ons”.

1. Die Boodskap: ‘n Toets vir jou motiewe – die uitdaging is liefde en dankbaarheid. 2 Kor. 5:14 en 1 Kor. 9:16
Vrae: 1. Wat dwing jou? 2. Wie dwing jou? 3. Wat is die dryfveer? 4. Kan jy jou motiewe identifiseer? 5. Hoekom doen jy wat jy doen? 6. Is die motief liefde? Met of sonder skuldgevoel?
Dit moet liefde en dankbaarheid wees. Sp. 16:2
2. Motief en gesindheid? Joh. 3:16+17 Daag my uit. Hand. 20: 22-24 vers 22. (Amp)
• Paulus het die kerk vervolg (Jesus vervolg). Sy Damaskus pad omkeer was ‘n liefdes omkeer.
• Luk. 7:47 Groot of klein sondaar – Jy het die liefdes bloed van Jesus nodig vir reiniging – die motief moet liefde wees. Rom. 5:5 Jesus se Goddelike liefde vir die verlore mensdom.
3. Die liefde dwing Paulus om 5 dinge te doen:
1. Gehoorsaamheid aan die Heilige Gees Hand. 20: 22
• Die drywing van die Heilige Gees is ‘n Goddelike verpligting, ‘n Goddelike dryfsmag, ‘n liefdes drywing.
• Gebind deur die Heilige Gees – ‘n sterk sin van verantwoordelikheid – ‘n liefdes drang. Kol. 3: 23
• Vrae 1. Wat roep die Heilige Gees jou om te doen? 2. Is jy passievol oor jou gehoorsaamheid?
3. Dryf jou vlees jou? 4. Dryf die letter van die wet jou? Joh. 8:7 Die vrou in egbreuk? Fokus
op aanklaers. Satan is die aanklaer? Open. 12:10 Werk jy saam met hom?
2. Die dwang is ‘n geloofs-dwang Hand. 20: 22 Paulus weet nie wat op hom wag nie.
• Shadrach, Meschach en Abednego – weier om voor die koning se goue beelde te kniel.
• Dreigement – Buig of brand? Die vrees van die Here laat jou nie buig nie. Sp. 1:7 Buig jy vir iets?
• Paulus weet boeie en gevangenis wag, maar hy ag sy lewe nie kosbaar nie en hy is ook nie onvervangbaar nie. Vuur 7x verhit – 4 manne in die vuur. Hebreeuse letters was woorde – die letter 4 = Dalet – ‘n deur.
• Jesus is altyd die deur na verlossing.
3. Omstandighede moet nie jou lewe beheer nie. Fil. 4: 12-13 Kom onder jou omstandighede uit.
4. Dien soos Jesus in liefde. Paulus sê ek ag my lewe nie dierbaar vir myself nie.
1. Ek is ‘n dienskneg. 2. Ek giet my lewe uit. 3. Ek maak tyd vir ander. 4. Ek vind my gawe en funksioneer daar. Matt. 10:39 Gal. 2:20.
5. ‘n Liefdes dwang help my om God se wil vir my lewe te doen.
• Hand. 20:24 … gee daagliks oor aan die wil van die Heilige Gees.
• Matt. 21:28-32 2 Seuns. Een sê ja en gaan nie, die ander sê nee en gaan.

NB: Dinge kan 1. Moeilik, 2. baie maklik of 3. uitermatig moeilik wees, maar die drang van die liefde laat jou volhard.

Jesus liefde, Nevil

Laai Preeknota af

ALLE PREKE