This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Deurbrake!

31 March 2019, 09:00

ALLE PREKE

SKRIF VIR DIE WEEK: Jes. 1:19 “As julle gewillig is en luister sal julle die goeie van die land eet.”

1. “Deurbraak is ‘n militêre offensief wat deur die verdedigings lyn deur beweeg of ‘n aksie of ‘n geleentheid waar jy deur ‘n obstruksie deurbeweeg en skielik vooruitgang maak.”
• Omstandighede verskil, maar soos wat Bybelse karakters deurgebreek het sal dit ook vir ons werk.
• NB: Gehoorsaamheid is die sleutel: Jes. 1:19
• As jy inbeweeg in die geestelike realm moet jy weet – konfrontasie.
• Geen vooruitgang sonder weerstand nie – jou geboorte.
2. 3 Vlakke van deurbrake is nodig: Geestelike, psigies en fisies. Waar het jy ‘n deurbraak nodig? Glo jy dat die Here vir jou ‘n deurbraak wil gee? Praat jy van jou deurbraak of van jou probleem.
3. Ons kyk na Jerigo se deurbraak en leer daaruit:
• Jerigo ‘n fort . ‘n Simbool van die vyand se krag. Inwoners was afgod aanbidders. Jerigo was ‘n opposisie vir Israel se erfporsie. Stad ± 3 hektaar.
• Jy kan die vyand nie net onderdruk nie, die vyand moet oorwin word.
• Jy kan nie sekere dinge inhou nie! Noem dit “indamming’. Jy bou ‘n muur om jou. Jy onderdruk net haat, wellus, verwyt, bitterheid, woede, vyandskap, tweedrag, verwerping, teleurstellings, ens.
Daar sal ‘n uitbarsting of ‘n ontploffing kom.
4. 7 Stappe vir oorwinning en deurbraak:
(1) Besnydenis: Jos. 5:2-8 Besnydenis was deel van die Abrahamietiese en Sinaïtiese verbond Jer. 4:4
• In die gekruisigde Christus kan ek myself lossny van alles wat vlees is en wat my beheer en definieer
Rom. 6:11
(2) Ons moet opkyk verby die natuurlike: Jos. 5:13-14
• Jy veg of jou eie geveg of die Here veg vir jou.
• Josua vra: “Here aan wie se kant is U?” Die Here sê net: “Ek het nou gekom.”
• God kies nie kante nie, ons moet aan Sy kant wees!
• Ons moet deel met alle “eie geregtigheid”.
• Ons God breek vir ons deur in ons “verlossing”. Kol. 1: 13-14
(3) Josua val met sy aangesig op die grond in aanbidding:
• Aanbidding is ‘n sleutel tot deurbraak. Jos. 5:14
• Joh. 4:23 Aanbidding moet in gees en waarheid wees.
• Hand. 13:2 die Heilige Gees wil praat Matt. 15:8 Wat gaan aan in my hart?
(4) Trek uit jou skoene Josua. Jos 5:15
• Dit beteken geen persoonlike agendas nie.
• Geen selfsug. Geen eie doelstellings nie
• Dit simboliseer ‘n oor gegewe lewe – net Sy wil – Nou is ek kaalvoet.
• Nou kan ek deurbreek. Jos.6:2
• Job val neer toe hy alles verloor en hy aanbid. Job 1:20-22
(5) Gehoorsaamheid: Josua doen wat die Here sê.
(6) Praat kan jou sink: Ef. 4:29-30, Matt. 12:36
(7) Skree vir ‘n deurbraak!: Lofprysing is hoorbare verklarings van oorwinning.

Geloof het ‘n stem – Geloof sien die onsienlike.
Jesus liefde,
Nevil