This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Bou jou lewe op Sy Woord

18 November 2018, 07:46

ALLE PREKE

Ek glo die Here het ‘n begeerte om met ons te praat! Die kuns vir my en vir jou is om onderskeid te tref wie of wat spreek in ons lewens in! Rom. 10:8,17

Jesus loves me!
This I know, 
For the Bible tells me so;
Little ones to Him belong,
They are weak but He is strong.
Yes, Jesus loves me!
The Bible tells me so.

Jesus loves me! He who died,
Heaven’s gate to open wide;
He will wash away my sin,
Let His little child come in.
Yes, Jesus loves me!
The Bible tells me so.

Jesus loves me! loves me still,
When I’m very weak and ill;
From His shining throne on high,
Comes to watch me where I lie.
Yes, Jesus loves me!
The Bible tells me so.
Jesus loves me! He will stay,
Close beside me all the way;
He’s prepared a home for me,
And some day His face I’ll see.
Yes, Jesus loves me!
The Bible tells me so. 

1. Verskillende stemme in ons lewe: Wat is die doel van stemme in ons lewens? Elkeen van ons word gedryf deur dit wat ons hoor en dit het die potensiaal om ons lewe in die regte rigting in te stuur of die potensiaal om ons in gat van depressie te laat val. Jak. 3:5, Spr. 18:21
• Die Here wil ons stig bemoedig en vertroos! Hy wil ons oprig en die potensiaal wat binne is na buite bring! 
• Die vyand wil steel slag en verwoes. Hy gebruik leuens, halwe waarheid of die stem van aanklag om jou in gevangenisskap te sit! 
• Jou eie stem – Gesprekke wat jy met jouself het, word beïnvloed deur een van hierdie eerste 2 stemme! 

2. Hoe beïnvloed die volgende stemme jou lewe? 
• Wêreld se stem – Media, sosiale media. 
• Omstandighede se stem – Storms, oorwinnings, afdankings, Ongeluk of siekte! 
• Mense se stemme – Werks-kolegas, jou selgroep, kuier gesprekke gesprekke. 
• Ons het ʼn verantwoordelikheid om te reageer op die Here stem in ons lewe! As ons die stem van die Here hoor en dit doen wat Hy se het ons ʼn standvastige lewe wat gebou is op die Rots.
• Matt. 7:24-25
• Ons moet die Woord van die Here hoor – gehoor begin geloof te aktiveer! 
• Dit moedig ons aan om daarop te reageer – saad het ‘n reaktiewe potensiaal! 
• Wanneer die vyand of omstandighede ons wil oorweldig kan ons daarteen opstaan omdat ons die Woord van die Here in ons lewe ken! 

3. Ons het ‘n verwagting dat die Here in ons lewens wil kom spreek! Hab. 2:1-3
• Ek stel myself in om van die Here te hoor! As ek nie dink dat die Here met my gaan praat nie, gaan ek nie tyd maak om van Hom te hoor nie. 
• Ek stel ondersoek in na die dieper waarhede van die Woord, sodat ons nie bly by die elementêre beginsels van die woord nie! 
• As ons dan beloftes in die Woord kry, hou ons daaraan vas sodat dit vir ons ʼn aanmoediging is deur moeilike tye want die Here het gesê! 
• Ons moet onsself aan die Woord van die Here herinner deur dit neer te skryf en onsself gereeld daaraan te herinner! 

4. Die Woord van die Here gee vir ons rigting in ons lewe! 2 Tim. 3:16-17
• Lering – sodat ons in oorwinning kan leef!. Matt 5,6,7
• Weerlegging – sodat ons lewens ʼn getuienis kan wees. Ef. 4:1-4
• Teregwysing – sodat ons kan groei om goeie vrugte te dra en nie aan hierdie wêreld gelykvormig te word nie! Gal 5:22
• Onderwysing in die geregtigheid – sodat ons kan deel met ander wat die Here aan ons toevertrou het. 2 Tim 2:2 

Afsluiting en uitdaging: 
• As jy sukkel om die Here se stem te hoor of om Hom te herken wanneer hy met jou praat, begin vandag om ‘n evangelie te lees! 
• Maak tyd in jou dag om die stemme van die wêreld eenkant te sit en tyd te maak om saam die Here te spandeer. 
• Laai Youversion Bible app af en begin om oordenkings te lees oor spesifieke onderwerpe wat jou interesseer en laat groei.
• Skryf in vir Bybel skool 2019, as nie voltyds nie Dinsdae is deeltydse klasse en maak ʼn verbintenis/besluit waar jy aanspreeklik voor gehou kan word! 

Jesus-liefde,
Ernie de Meyer

Laai Preeknota af

ALLE PREKE

Tweet
Share
+1