This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Die Rivier van God

02 December 2018, 09:00

ALLE PREKE

Skrif vir die week: Joh. 7:38 “Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.”

1. Ps. 46:5 Die stroompies maak die Godstad bly.
• Eseg. 45:9 Hierdie is lewegewende water wat alles laat lewe.
• Jesus rig die vloei daarvan in ons en uit ons Joh. 7:38
• Wanneer lewende water uit elke persoon vloei, lewe alles.
• Ons het oor gegewe harte wat glo, nodig-glo volgens die skrif.
• Die rivier sal genesing, bevryding en vernuwing bring.
• Dit vloei uit oor gegewe harte wat bid en toegewyd is om die woord te spreek Joh. 7:21

2. Eenheid is belangrik, dit sal die wêreld laat weet dat Jesus die gestuurde een is.
• Ten spyte van ons swakhede, selfsug ens. Bid en vra  Jesus vir eenheid Ps. 133 en Jesus verander nie
Heb. 13:8
• Joh. 12:48 daar is ‘n gevaar vir mense wat Jesus verwerp
• Twee oordele: 1). Die regterstoel van Christus 2 Kor. 5:10 en belonings 1 Kor. 3:11-15. 2). Die wit troon oordeel vir sondaars Open. 20:11-15

3. Jesus se beloftes verander ook nie Matt. 24:35
• Heb. 7:25 Jesus saves the gutter-most to the uttermost.
• Leer Hom ken en leer wat Sy hart in beroering bring.
¬ Spandeer tyd in Sy woord Luk. 19:41-42 Ween jy oor jou stad?
¬ Spandeer tyd in lof en aanbidding.
¬ Spandeer tyd om op Hom te wag in gebed.
¬ Jesus se hart vir Sy kerk Matt. 16:18

4. Sy dissipels was in die vlees by die laaste nagmaal.
• Wie is die grootste Luk. 22:24
• Nogtans bid Jesus vir eenheid Joh. 17:23-24
• Sy dissipels was doof vir Sy beloftes, blind vir Sy opofferings, onkundig oor Sy visie.
• Hulle het geen openbaring, moed of gehoorsaamheid verstaan nie; nogtans sê Jesus in Joh. 7:37-38 met lewende water sal daar groter werke wees Joh. 14:12

5. Jy moet honger en dors wees Joh. 4:13-14
• Lewende waters spreek van die Heilige Gees Joh. 7:39
• Fees van Tabernakels is ‘n dankbaarheid fees.
• Waters is gehaal by die bad in goue houers dan oor die altaar uitgestort met vreugde uitroepe.
• Dit het vir 7 dae gebeur. Op die agtste dag sou die priesters twee keer om die altaar stap, maar vir die tweede keer was daar geen water nie.
• Daar was ‘n stilte, toe roep Jesus uit Joh. 7:37-38

NB: My uitdaging aan jou is; kom ons bly drink totdat die lewende waters vloei en ‘n rivier word.

Jesus-liefde
Nevil

Laai Preeknota af

ALLE PREKE

Tweet
Share
+1