This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Offergawes / Tiendes

“Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief. (2 Korintiërs 9:7).”

 

BANKBESONDERHEDE


 • Lewende Woord Brummeria (Hoofrekening)

  • Bank: ABSA Silverton
  • Rekening nommer: 1011864976
  • Takkode: 334445 / 632005
  • Swift Code: ABSAZAJJ

 • Lewende Woord Brummeria Engelse Gemeente

  • Bank: ABSA Silverton
  • Rekening nommer: 1026494971
  • Takkode: 334445 / 632005
  • Swift Code: ABSAZAJJ

 • Lewende Woord Sending

  • Bank: ABSA Silverton
  • Rekening nommer: 1011544971
  • Takkode: 334445 / 632005
  • Swift Code: ABSAZAJJ

 • Lewende Woord Saketrust

  • Bank: ABSA Silverton
  • Rekening nommer: 4057124001
  • Takkode: 334445 / 632005
  • Swift Code: ABSAZAJJ

 • Lewende Woord Armoede Verligting

  • Bank: ABSA Silverton
  • Rekening nommer: 4066403997
  • Takkode: 334445 / 632005
  • Swift Code: ABSAZAJJ

 • Lewende Woord Kursusse | Konferensies | Kampe

  • Bank: ABSA Silverton
  • Rekening nommer: 4057968192
  • Takkode: 334445 / 632005
  • Swift Code: ABSAZAJJ

 • Lewende Woord Tiendes en Offergawes

  • Bank: ABSA Silverton
  • Rekening nommer: 1011864976
  • Takkode: 334445 / 632005
  • Swift Code: ABSAZAJJ

 • Lewende Woord Bybelkollege

  • Bank: ABSA Silverton
  • Rekening nommer: 4076806608 
  • Takkode: 334445 / 632005
  • Swift Code: ABSAZAJJ

 • Target Life

  • Bank: ABSA Silverton
  • Rekening nommer: 4076806527
  • Takkode: 334445 / 632005
  • Swift Code: ABSAZAJJ

 • Funanani

  • Bank: ABSA Silverton
  • Rekening nommer: 4057964588
  • Takkode: 334445 / 632005
  • Swift Code: ABSAZAJJ

 • Kohin

  • Bank: ABSA Silverton
  • Rekening nommer: 4055556163
  • Takkode: 334445 / 632005
  • Swift Code: ABSAZAJJ

Raak betrokke

Met elke diens bied ons praktiese onderrig uit die woord van God wat jou sal toerus om ‘n dader van die Woord te wees.

RAAK BETROKKE
Tweet
Share
+1