This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Offergawes / Tiendes

“Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief. (2 Korintiërs 9:7).”

Scan die Zapper kode om te Gee

Laai Zapper hier af

BANKBESONDERHEDE


 • Lewende Woord Brummeria (Hoofrekening)

  • Bank: ABSA Silverton
  • Rekening nommer: 1011864976
  • Takkode: 334445 / 632005
  • Swift Code: ABSAZAJJ

 • Lewende Woord Kinderkerk Brummeria

  • Bank: ABSA Silverton
  • Rekening nommer: 9339105605
  • Takkode: 632005

 • Lewende Woord Sending

  • Bank: ABSA Silverton
  • Rekening nommer: 1011544971
  • Takkode: 334445 / 632005
  • Swift Code: ABSAZAJJ

 • Lewende Woord Saketrust

  • Bank: ABSA Silverton
  • Rekening nommer: 4057124001
  • Takkode: 334445 / 632005
  • Swift Code: ABSAZAJJ

 • Lewende Woord Armoede Verligting

  • Bank: ABSA Silverton
  • Rekening nommer: 4066403997
  • Takkode: 334445 / 632005
  • Swift Code: ABSAZAJJ

 • Lewende Woord Kursusse | Konferensies | Kampe

  • Bank: ABSA Silverton
  • Rekening nommer: 4057968192
  • Takkode: 334445 / 632005
  • Swift Code: ABSAZAJJ

 • Lewende Woord Tiendes en Offergawes

  • Bank: ABSA Silverton
  • Rekening nommer: 1011864976
  • Takkode: 334445 / 632005
  • Swift Code: ABSAZAJJ

 • Lewende Woord Bybelkollege

  • Bank: ABSA Silverton
  • Rekening nommer: 4076806608 
  • Takkode: 334445 / 632005
  • Swift Code: ABSAZAJJ

 • Target Life

  • Bank: ABSA Silverton
  • Rekening nommer: 4076806527
  • Takkode: 334445 / 632005
  • Swift Code: ABSAZAJJ

 • Funanani

  • Bank: ABSA Silverton
  • Rekening nommer: 4057964588
  • Takkode: 334445 / 632005
  • Swift Code: ABSAZAJJ

Raak betrokke

Met elke diens bied ons praktiese onderrig uit die woord van God wat jou sal toerus om ‘n dader van die Woord te wees.

RAAK BETROKKE