This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Vrymakende Waarhede

1ste Kwartaal 2020 - BRUMMERIA

DATUM –  1ste Kwartaal 2020 :
Maandag:

VM: 09h00 – 12h00

NM: 19h00 – 21h30

Kostes:
R300 p.persoon & R500 per getroude paartjie.

Kontak [email protected] vir pensionaris afslag.

Registrasies:
Oop vir 1ste kwartaal 2020.

Registrasies Sluit:
In tweede week van kursus op Maandag 27 Januarie 2020.

Jes. 61:1: “Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ‘n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis.”

Die dinamiek van vrymakende, Heilige Gees-geïnspireerde Woordwaarhede is noodsaaklik vir elke Christen wat ‘n Goddelike lewe van volheid en oorvloed wil geniet.

 

Onderwerpe:

1. Wandel in vryheid
2. Skeppingsdoel van die Mens
3. Die Vaderhart van God
4. Stand van geregtigheid
5. Aanklag
6. Vrees
7. Verwerping
8. Mag van woorde
9. Vergifnis
10. Vloeke
11. Genesing
12. Seksualiteit
13. Selfbeeld
14. Oorwin die wêreld
15. Geloof

Datums: 1ste Kwartaal 2020

Maandag 20 Januarie – 9 Maart.

Tyd & Lokaal: 

VM: 09h00 – 12h00 Onthaal Saal; Hoofgebou – Eerste Vloer.

NM: 19:00 – 21:30 Onthaal Saal;  Hoofgebou – Eerste Vloer.

Registrasies Sluit: Maandag 27 Januarie. 

Kostes: R300 p.p. & R500 per getroude paartjie.

Betaal reëlings: Laaste betaal dag voor/op Maandag 27 Januarie 2020.

GEEN TERUGBETALING IN GEVAL VAN KANSELLASIE NIE

Navrae: [email protected]

Registreer TERUG