This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Finansiële Seminaar

1ste Kwartaal 2019 - BRUMMERIA

TWEE_DAG SEMINAAR AANGEBIED EEN MAAL PER JAAR IN AFRIKAANS & EEN MAAL PER JAAR IN ENGELS 

DATUM – 1ste Kwartaal:
Vrydag 1 & Saterdag 2 Maart 2019

Registrasie:
Oop vir eerste kwartaal.

Koste:
R300 p/persoon & R500 p/getroude paar. Sluit materiaal en verversings in.

Registrasies Sluit:
Woensdag 27 Februarie 2019 @ 13h00

 

 

n Pad na finansiële vryheid en seën.Word deel van ‘n dissipelskapsproses.

Onderwerpe:
1. Twee Stelsels
2. Praktiese Finansiële Beginsels
3. Geld: bindinge
4. Begroting: pyn of skande
5. Tiendes
6. Skuldvryheid
7. Bybelse Beginsels vir ‘n Suksesvolle Besigheid
8. Geskep om te Werk

Datums: 1 & 2 Maart 2019
Tye: 
Vrydag 19:00-21:00 & Saterdag 08:00-13:00
Lokaal: 
Onthaalsaal, Hoofgebou

Registrasies Sluit: Woensdag 27 Februarie 2019 @ 13h00

Kostes: R300 p.p. & R500 p/getroude paar.
Betaal reëlings: 
Betaalbaar voor of op Vrydag 1 Maart 2019

GEEN TERUGBETALING IN GEVAL VAN KANSELLASIE NIE

Navrae: 

[email protected]

TERUG