This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Finansiële Seminaar

AANGEBIEN IN MEI 2021

TWEE-DAG SEMINAAR AANGEBIED EEN MAAL PER JAAR IN AFRIKAANS & EEN MAAL PER JAAR IN ENGELS 

DATUM – 1ste Kwartaal:
Vrydag 14 Februarie & Saterdag 15 Februarie 2020.

Registrasie:
Oop vir 1ste kwartaal 2020.

Koste:
R300 per persoon & R500 per getroude paar en sluit materiaal en verversings in.

Registrasies Sluit:
Dinsdag 11 Februarie 2020.

 

 

n Pad na finansiële vryheid en seën.Word deel van ‘n dissipelskapsproses.

Onderwerpe:
1. Twee Stelsels
2. Praktiese Finansiële Beginsels
3. Geld: bindinge
4. Begroting: pyn of skande
5. Tiendes
6. Skuldvryheid
7. Bybelse Beginsels vir ‘n Suksesvolle Besigheid
8. Geskep om te Werk

Datums: 14 Februarie & 15 Februarie 2020.
Tye: 
Vrydag 19:00-21:00 & Saterdag 08:00-13:00
Lokaal: 
Onthaalsaal, Hoofgebou – Eerste Vloer

Registrasies Sluit: Dinsdag 11 Februarie 2020.

Kostes: R300 per persoon & R500 per getroude paar.
Betaal reëlings: 
Betaalbaar voor of op Vrydag 14 Februarie 2020.

GEEN TERUGBETALING IN GEVAL VAN KANSELLASIE NIE

Navrae: 

[email protected]

TERUG