This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

KERK DIENSTYE

Sondag Oggend
Afrikaans: 09:00
Engels: 11:15

Sondag Aand
Afrikaans (Hoofgebou): 18:00
Engels (Kapel): 18:00

Nevil & Rina Norden

Stigters

Nevil & Rina Norden

Chuck & Sanet Day

Shepherds Pair

Chuck & Sanet Day

KINDERKERK DIENSTYE (Kruis-Kidz)

Sondag Oggend
Afrikaans: 09:00
Engels: 11:15

Sondag Aand 18:00

Leon & Jackie Kotze

Shepherds Pair: Children

Leon & Jackie Kotze

MEER INLIGTING

WEBWERF

Ons sal binnekort ons webwerf lewendig maak, hou die bladsy dop

Tweet
Share
+1