This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

KERK DIENSTYE

Sondag Oggend
Afrikaans: 09:00
Engels: 11:15 & 18:00

Nevil & Rina Norden

Stigters

Nevil & Rina Norden

KINDERKERK DIENSTYE (Kruis-Kidz)

Sondag Oggend
Afrikaans: 09:00
Engels: 11:15
Tweetalig: 18:00 (nie tydens skoolvakansies)

Leon & Jackie Kotze

Shepherds Pair: Children

Leon & Jackie Kotze

MEER INLIGTING

BANKBESONDERHEDE:
Bank: ABSA – Silverton
Rek: 1011 864 976

WEBWERF

Ons sal binnekort ons webwerf lewendig maak, hou die bladsy dop