This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Dag 9: Wanneer jy vas

TERUG

As julle vas, moet julle nie soos skynheiliges met lang gesigte rondloop nie.

Vas moet ‘n natuurlike gebeurtenis in ons geestelike lewens wees. Jesus sê “wanneer jy vas” en nie “as jy vas nie”. Vas is ‘n tyd om jouself aan God te wy deur Sy aangesig te soek vir ‘n spesifieke situasie, deurbraak, of antwoord op gebed. Vas met vreugde omdat vas God se hart roer, deurbraak bring en die bonatuurlike vrystel.

Gebed: Vader ek dank U vir die deurbraak en die vrystelling van die bonatuurlike in my lewe en in ons kerk. Heilige Gees laat U wil geskied soos ek alles aan U oorgee. Mag U verheerlik word in alles wat ons doen. Amen