This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Dag 19: God herstel jou

TERUG

Maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie.

Die krag van ons geloof kan gemeet word aan ons vermoë om na ‘n val weer op te staan. Alhoewel mislukking pynlik is, bied dit die geleentheid om ons hart se toewyding aan Christus te herbevestig. Jesus het geweet dat die apostel Petrus op die punt was om oor sy eie selfvertroue en ywer te val deur Hom te verloën. Tog het die Here verby sy verwoestende mislukking gekyk na die dissipel se berou en restorasie. Toe Hy vir Petrus die versekering gee dat hy gebid het dat sy geloof nie sou faal nie, het hy in der waarheid gesê: ‘Petrus, jy sal opstaan na jou val’.

Gebed: Here, alhoewel ons dikwels van U afwyk en U Woord verontagsaam, bring U ons in sagtheid terug; ons genadige, liefdevolle Vader!