This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Dag 17: Laat ons mekaar liefhê

TERUG

Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ‘n kind van God en ken God.

God roep ons om mekaar lief te hê met Sy soort liefde. ‘n Liefde wat opofferend, onvoorwaardelik en eintlik baie prakties is. Dink hieroor:

  1. Liefde verdedig: As iemand misluk of selfs sondig, sal die liefde altyd probeer om die persoon te verdedig omdat hierdie liefde nie gebaseer is op wat die persoon doen nie, maar op wie Hy is.
  2. Liefde is getrou: Wees betroubaar en getrou met die dinge wat God jou gee om te doen, veral as mense jou genoeg vertrou om jou hulle diepste seer en sondes te vertel.
  3.   Liefde dra: Wees gewillig om saam met ander te werk in hulle stryd. Luister na hulle, bid saam met hulle, offer jou tyd en energie op. Moenie toelaat dat hulle daardie swaar laste alleen dra nie.

Gebed: Dankie Here dat U my so liefhet dat U U lewe afgelê het om my uit die dood in die lewe te bring. Help my om sterk te wees en in liefde te wandel met ander.