This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Dag 16: Draai in die ander rigting

TERUG

… en hoe julle van afgode na God gedraai het om die lewende en ware God te dien.

Jesus het nie net gekom om ons te red van die nagevolge van sonde, naamlik die dood nie. Hy het ook gekom om ons te red uit die sonde. Sonde, immorele optrede teen God se wet, is vernietigend; dit verwoes lewens. In die brief van Paulus aan die Tessalonisense noem hy hoe die kerk, toe hulle die vergifnis van sondes ontvang het, ook van hul sondige weë weggedraai het. Nadat Jesus ‘n persoon vergewe het, het hy baie keer gesê: “Gaan sondig nie meer nie” (Joh. 5:14; 8:11). Vra die Heilige Gees vandag om afgode in jou hart te ontbloot en om jou te help om van hulle af weg te draai om die lewende en ware God te dien en vryheid te vind. Soos dit geskrywe staan: ‘As die Seun jou dus bevry, sal jy inderdaad vry wees’.

Gebed: Dankie Here dat U my vrygemaak het van sonde. Help my Heilige Gees om opnuut na U te draai, om weg te draai van die sondige dinge, om U te dien en lief te hê