This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Dag 11: Jou liggaam as ‘n lewende offer

TERUG

En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.

Die woorde ‘gee julleself’ is woorde wat verband hou met die priesterlike tempeldiens. Ons as kinders van God gee onsself as ‘n offer van heilige aanbidding. In die antieke tye kon geen offer aangebied word wat beskadig, gebreek of onrein was nie. Die woord ‘aanneemlik’ beteken ‘welbehaaglik’. Die offer wat God van sy kinders begeer is ‘n lewe van heiligmaking en gehoorsaamheid wat welbehaaglik is vir God.