This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

‘N Lieflike Weg

07 July 2019, 09:00

ALL SERMONS

SKRIFGEDEELTE VIR DIE WEEK: 2 Sam. 22:33 “Die God wat my sterk toevlug is, en Hy het vir my ‘n weg volkomelik uitgesoek.”

1. ‘Die lieflike weg’ is ook die ‘volmaakte weg’ Joh. 14:6 Net Jesus is ‘die weg’, nie ‘n weg nie, maar ‘die weg’ na God die Vader.
• ‘n Weg na alles wat ons nodig het – ‘n weg van vryheid Rom. 6:20
• Jy hoef nie oorweldig te word deur droefheid/hartseer/moedeloosheid/vrees of hopeloosheid en dat jy dit soms sal beleef nie, maar op die ‘lieflike weg’ is die vrug van die Gees.
• Rom. 8:2 is die opheffings wet en jy moet dit glo!
2. Ons boodskap kom uit 2 Sam. 22:29-33 As die Here jou toevlug is lei Hy jou langs die ‘lieflike weg’.
• 2 Sam. 22:22 ‘n Uitnodiging om in die weë van die Here te bly.
• 2 Sam. 22:36 Daar is beskerming langs hierdie weg met ‘n Bors wapen van Verlossing.
Ef. 6 praat van ‘n Bors wapen van geregtigheid wat ons harte beskerm.
• Eie geregtigheid maak my ‘n oop teiken vir die vyand Jes. 64:6
• Ons moet die saak met die Here uitmaak Jes. 1:18
• Selfregverdiging is die eie ek en dan word ek maklik gewond met die vyand se vurige pyle.
• God se geregtigheid is ook ‘n Bors wapen van Verlossing van eie geregtigheid.
• 2 Sam. 22:36 Sy genade maak ons groot. ‘Amazing Grace’
3. Die verlore seun het op sy eie pad van eiegeregtigheid gegaan. Hy het die pad byster geraak.
• Hy het egter ‘n besluit geneem ten goede Luk. 15:18 Vraag: Waar is jy? ‘n Genadige Vader wag vir jou!
• Dink net: Die Here lei ‘n hele Joodse volk uit slawerny op ‘n ‘lieflike weg’ na hulle beloofde land. Die woestyn is lieflik as die Here daar is.
• Al is ons omstandighede moeilik moet ons leer om dankbaar te wees vir wat ons het, en nie te kla oor wat ons nie het nie. 1 Thess. 5:18, Kol. 3:15, Kol. 4:2, Fil. 4:6
• Ondankbaarheid word met boosheid gekoppel. Luk. 6:35
• 2 Tim. 3:2 Ondankbaarheid is ‘n teken van die laaste dae.
• Vraag: Sou die Here vir jou sê: Jy is ondankbaar, wat sal jou antwoord wees? Dankbaarheid sal jou gesindheid en die atmosfeer om jou verander.
• Rom. 8:28 Alles werk ten goede mee: Vir dié wat die Here liefhet; hulle is tevrede met die Here; Hulle het hulle naaste lief Gal. 5:14 ; hulle glo Sy Woord; Hulle leef volgens Sy voorneme en nie hulle eie nie.
4. 2 Sam. 22:37 ‘n Gekruisigde lewe trap vas op Jesus se triomf op Golgota Ef. 3:17, Kol. 2:7 Ondankbaarheid is soos doringagtige en klipperige grond – jou geloofs-boom groei nie.
5. Jes. 35:8 ‘n Grootpad van Heiligheid van afsonder en toewyding aan die Here, dit is ‘n ‘lieflike weg’; ‘n ‘heilige weg’! Heiligheid is om opsy gesit te wees in Jesus as Sy bruid; om saam met Hom te regeer.

Wandel in die lig en jy bly op die ‘lieflike weg’.

Jesus liefde, Nevil

Laai Preeknota af

ALL SERMONS