This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Pieter en Marlene Pretorius

Herderspaar

Vanaf die stigting van Lewende Woord Bronkhorstspruit in 2000 was Pieter en Marlene betrokke by die kerk, hulle is al deel van die meubels!

Pieter het in 1989 radikaal tot bekering gekom. Marlene het in Julie 1974 op ’n skoolverlatingskamp haar hart vir die Here gegee.  Hulle het verder bybelse verryking met studies aan die Lewende Woord Brummeria Bybel College, en Marlene het ook Pastorale Berading bestudeer.

Hulle was van die begin af in bedienning en was vir ‘n lang tydperk betrokke by WIA kampe as kleingroepleiers.

In 2017, met die aanvang van ons rehabilitasie sentrum, was hulle ook van die begin af besig om mense te help in die restorasie proses op die program.  Beide Pieter en Marlene het ‘n hart vir kerk planting, uitreike en sielle vir die Here wen. Hulle is gaande oor mense en het ‘n aansteeklike liefde vir hulle medemens.