This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Vroue Netwerk

Vir navrae kontak Theodore Kloppers

Tel: 012 845 8300

Raak Betrokke

TERUG

VISIE

Om ‘n gemeenskap van vroue te vestig wat konstruktief bydra tot die bediening van versoening.

 

MISSIE

Om vroue toe te rus om effektief, binne haar gegewe raamwerk, gawes en talente versoening tussen mense en God te bewerkstellig.

 

Woensdae word vroueselgroep aangebied

 

KERNWAARDES

LIEFDE EN GENADE

Ons sal ten alle tye poog om God se gesindheid van liefde en genade teenoor alle mense te openbaar.
Ons wil onsself graag tot die volgende verbind:

 •     Om in konstante vergifnis met mekaar te wandel;
 •     Om geen aanklag en oordeel in ons harte teenoor mekaar toe te laat nie;
 •     Om te kies om nie aanstoot te neem nie.

Kol. 3:13-14

 

EENHEID

Ons is voortdurend daaraan toegewy om onderlinge Goddelike eenheid te bewaar en enige iets te vermy en teë te staan wat onenigheid en verdeeldheid bevorder, deur:

 • Te poog om mekaar ten alle tye te beskerm;
 • Ons daarvan te weerhou om mekaar te bespreek en te kritiseer.

1 Kor. 1:10

 

DEURSIGTIGHEID

Ons sal ten alle tye poog om in eerlikheid, opregtheid en integriteit met mekaar te wandel deur:

 • Eg met mekaar te wees;
 • Mekaar se roeping te respekteer, en ten alle tye realisties te wees oor ons eie vermoëns of bediening;
 • Ons eie motiewe vir betrokkenheid voortdurend te ondersoek.

Matt. 5:37

 

VERHOUDING

Ons sal ten alle tye poog om interpersoonlike verhoudings te kweek, te versterk en te beskerm, deur:

 • Wedersydse vertroue te ontwikkel en die vertrouensverhoudinge te  beskerm;
 • ‘n Veilige omgewing vir mekaar te skep, waar ons met vrymoedigheid  kan funksioneer;
 • Konflik op die Bybelse manier en voorbeeld te hanteer en op te los

(Matt. 18:15 – 17)

 

GAWES

Erkenning van elke persoon se unieke gawes is vir ons belangrik, en ons sal ruimte vir mekaar maak om daarin te opereer. Ons is passievol om ons enigste bediening, naamlik ‘n bediening van versoening, uit te leef.
Eerste met God, en dan ook met mense.  Die einddoel van elke projek wat ons aanpak, is versoening  (2 Kor. 5:18-20) Elke persoon se bydrae en betrokkenheid, op watter wyse ookal, is vir ons waardevol en belangrik!

1 Kor. 12:7 “Aan elkeen afsonderlik word ‘n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal”

 

EIENAARSKAP

Ek sal verantwoordelikheid aanvaar vir en volle eienaarskap neem van my area van betrokkenheid in die netwerk.  Ek is eerstens verantwoordbaar teenoor die Here, en tweedens ook teenoor die span. Ons sal ten alle tye in eerlikheid, opregtheid en integriteit t.o.v. ons verhoudinge, finansies, tyd, hulpbronne en verantwoordelikhede wandel.

1 Kor. 3:9-15

 

DIENSBAARHEID

In alles wat ons doen openbaar ons ‘n gesindheid van nederigheid en diensbaarheid.

Fil. 2:6-11

 

Vir navrae kontak Theodore Kloppers by 012 845 8300

Vir navrae kontak Theodore Kloppers

Tel: 012 845 8300