This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Troues

Wil jy by Lewende Woord Brummeria trou?

Lewende Woord Brummeria het voortreflike fasiliteite vir troues.

Vir meer inligting oor die fasiliteite wat ons bied en kostes.

Kontak Olive Strydom

Tel: 012-845 8300

E-pos: [email protected]

 

TERUG

TROUES DEUR LERAARS VAN LEWENDE WOORD BRUMMERIA

 

Voornemende huwelikspare wat deur ʼn Lewende Woord Brummeria leraar in die eg bevestig wil word, moet asb. noukeurig op die volgende let:

 

 • Dit is verpligtend vir paartjies om met die Lewende Woord huwelikskoördineerder minstens 3 maande voor die troue in verbinding te tree vir die identifisering en aanwysing van ʼn beskikbare Lewende Woord leraar (huweliksbevestiger).
 • Die voornemende huwelikspaar moet vir Lewende Woord se verpligte Voorhuwelikse Voorbereidingskursus registreer.
 • Indien u as voornemede huwelikspaar slegs die Lewende Woord Voorhuwelikse Voorbereiding wil doen, en nie deur ‘n Lewende Woord leraar getrou wil word nie, gaan asb. na die Voorhuwelikse Voorbereiding-webskakel vir verdere inligting en registrasie.

 

Stappe tot die Groot Dag:

 

 • Bespreek die datum en tyd vir die huwelikseremonie, asook die Lewende Woord leraar, by die Lewende Woord huwelikskoördineerder.
 • Die Lewende Woord huwelikskoördineerder sal met die Lewende Woord leraar die dag en tyd bevestig. As paartjie is u welkom om ʼn spesifieke Lewende Woord leraar as huweliksbevestiger te versoek. Indien die betrokke leraar egter nie beskikbaar is nie, sal die Lewende Woord huwelikskoördineerder ʼn alternatiewe leraar aanbeveel.
 • Sodra die beskikbaarheid van ʼn Lewende Woord leraar vasgestel is, sal die volgende vorms aan die paartjie gestuur word:
  • Huweliksbevestiging deur Lewende Woord leraar-vorm
  • Lewende Woord Huwelik Assesseringsvorm
  • Prosedure by die Huweliksbevestiging-vorm
  • ʼn Lys van inligting en dokumentasie wat deur die Lewende Woord huweliksbevestiger benodig word vir indiening by die Dept. van Binnelandse Sake
  • ʼn Lys van inligting wat benodig word om die voornemende huwelikspaar te registreer vir die verpligte Voorhuwelikse Voorbereidingskursus (wat een keer per kwartaal aangebied word).
 • Stuur asb. alle volledig-voltooide vorms en ander relevante dokumentasie soos versoek so gou moontlik aan die Lewende Woord huwelikskoördineerder. Let wel: alle vorms en dokumentasie moet by Lewende Woord ingehandig wees alvorens ʼn eerste afspraak met ʼn Lewende Woord leraar vasgemaak kan word en die daaropvolgende voorhuwelikse beradingsessies kan begin.
 • Die finale volgorde van aktiwiteite tydens die troudag sal by die laaste afspraak met die Lewende Woord leraar bespreek word.
 • ʼn Rekening vir die Lewende Woord leraar se dienste en reiskostes sal aan u gestuur word. Volle vereffening van die rekening moet 14 dae voor die troudatum geskied. Die bewys van betaling moet ook 14 dae voor die troudatum aan die Lewende Woord huwelikskoördineerder gestuur word.

Neem asseblief kennis:

Die bogenoemde is slegs van toepassing op leraars van Lewende Woord Brummeria. Alle besprekings vir troues by ander Lewende Woord stadsgemeentes, word deur hulself hanteer.

 

Wil jy by Lewende Woord Brummeria trou?

Lewende Woord Brummeria het voortreflike fasiliteite vir troues.

Vir meer inligting oor die fasiliteite wat ons bied en kostes.

Kontak Olive Strydom

Tel: 012-845 8300

E-pos: [email protected]