This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Sending

Om deel te raak van die Nasionale Sending Netwerk

Kontak Sonya van der Merwe, 012 845 8357

TERUG

Waarmee is ons besig?

Lewende Woord het ‘n visie om die wêreld te bereik met die Goeie Nuus van die Koninkryk van God wat aarde toe gekom het deur God se Seun, Jesus Christus, om met vrede in ons harte te heers. Ons glo die wêreld begin by die persoon langs jou en strek tot by die verste persoon in die mees onbereikte land op die planeet.

Lewende Woord ondersteun tans meer as 30 bedieninge in verskillende lande met ‘n wye invloedsfeer. Daar is ‘n groot fokus om standhoubare gemeentes te vestig wat op die langtermyn hul eie gemeenskappe kan bereik. Elke land waarin ons betrokke is, het sy eie unieke uitdagings wat beïnvloed word deur die samestelling van die bevolking en die oorheersende geloofsgroepe, hetsy Moslem, Hindu, Boeddhisme of post-modernisme. Die benaderings en strategieë word dienooreenkomstig aangepas om die mees effektiewe uitkomste te behaal.

Ons stap ‘n nou pad met ons medewerkers in die veld en is betrokke by verskeie fasette van hul bedieninge. Ons verwys baie pertinent na ons “sendelinge” as medewerkers. Ons as gemeente en elke persoon wat finansieel bydra, word deel van die span wat God gebruik om sy werk te verrig.

Donasies:

Enige iemand wat graag ‘n bydrae tot ons sendingfonds wil maak, kan ons gerus kontak by: (012) 845-8300.

Direkte inbetalings kan in ons bankrekening gemaak word:

Bank: ABSA, Silverton
Rekeningnommer: 1011544971
Verwysing: Sending

Lewende Woord ondersteun sendelinge in die volgende lande:

 • Afrika
 • Madagaskar
 • Europa
 • Indië
 • Suid-Oos Asië
 • Suid-Afrika
 • Kanada
 • Midde-Ooste
 • Rusland
 • Singapore
 • Sentraal-Asië

Om deel te raak van die Nasionale Sending Netwerk

Kontak Sonya van der Merwe, 012 845 8357