This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Huweliksbediening

Vir enige navrae i.v.m. huweliksberading, kursesse en kommunikasie kontak gerus vir Kobus of Jacolien by 012 845 8300.

TERUG

Lewende Woord – Huweliksbediening: Huwelike Maak Saak

Lewende Woord se Missie stelling is “om passievolle daders van die Woord te word”. In ons huwelik is dit ook belangrik om te weet wat die Woord ons leer i.v.m. hierdie onderwerp sodat ons in die volheid van wat God vir ons huwelik beplan kan instap. Gen. 2:18: “Ook het die Here God gesê: Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom ‘n hulp maak wat by hom pas.”

Die Huwelik is ‘n Goddelike instelling wat God reeds vanaf die Skepping van die aarde in gedagte gehad het. Die hart en plan wat God vir die huwelik het, het nog nie verander nie. Die beeld wat soms van die huwelik geskep word is verdraai en ‘n wanindruk van hoe God dit oorspronklik beplan het word dikwels geskep.

Dit is God se plan dat jou huwelik moet slaag en dat elke getroude paartjie die vreugde van die huwelik moet ervaar en geniet. Volgens Gen. 1:28 het God reeds ‘n seën oor die huwelik uitgespreek. Seën beteken om te floreer en te bemagtig. Wanneer jy jou lewe en huwelik aan die Here oorgee en Sy wil vir jou huwelik ken, is jy bemagtig om ‘n sukses van jou huwelik te maak.

Open. 19:7: “Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak.” Wanneer ons na die huwelik kyk, sien ons dat God reeds die voorbeeld kom stel het. Jesus, die lam wat geslag is, is die bruidegom, en die Kerk is die bruid. Jesus is besig om vir Sy kerk ‘n bruilofsfees voor te berei. Die Woord leer ons dat die huwelik met Jesus met blydskap gevier gaan word. Ons kan vandag hierdie voorbeeld volg en ons huwelik met blydskap geniet.

Kursusse:

Huwelike Maak Saak:

Dit is ‘n Huweliksverrykingskursus wat oor ‘n tydperk van agt weke op Donderdae-aande aangebied word. Die volgende onderwerpe word bespreek. Man & Vrou het God hulle gemaak; Die seën in my huwelik; Ouerskap; Emosionele genesing; Harmonie ten spyte van verskille; Kommunikasie; Geestelike intimiteit en Seksuele intimiteit.

Die hart van Kommunikasie:

Dit is ‘n Kommunikasie werkswinkel wat oor ‘n naweek aangebied word en wat bestaan uit vier sessies: Hoekom Kommunikasie; Behoeftes tussen man en vrou in kommunikasie; Riglyne vir suksesvolle kommunikasie; Hoe hanteer ek konflik.

Vir enige navrae i.v.m. huweliksberading, kursesse en kommunikasie kontak gerus vir Kobus of Jacolien by 012 845 8300.