This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Doopdienste

Sondae 2021

Die doop is ‘n publieke uitdrukking van ons innerlike geloof in Jesus Christus. Dit is ‘n verklaring aan die wêreld dat ons gekies het om Jesus te volg, die ou lewe en ons gewete weg te was en onsself ten volle aan Jesus oor te gee as volgelinge. Dit is ‘n opdrag wat Jesus in Matteus 28 aan ons gegee het, en dit verteenwoordig die gelowige wat saam met Christus begrawe word en saam met Christus tot ‘n nuwe lewe opgewek word (Rom. 61: 3-4).

As u u geloof in Jesus Christus bely het, is dit u kans om hierdie stap van gehoorsaamheid te neem! As u gedoop wil word, is u welkom om ons te kontak, u kan ook registreer.
Nooi u vriende en familie uit om saam met u te vier!

Ons sal u kontak vir die praktiese reëlings.

Sondae

Tydens die 18:00-diens

 • 31 Januarie 2021
 • 28 Februarie 2021
 • 28 Maart 2021
 • 25 April 2021
 • 30 Mei 2021
 • 27 Junie 2021
 • 25 Julie 2021
 • 29 Augustus 2021
 • 26 September 2021
 • 31 Oktober 2021
 • 21 November 2021

Doopdienste by die Kerk (in die Ouditorium)

Doop Kandidate moet die Doopdiens inligting sessie op die dag bywoon.

17:00 in die Bo Kamer (Hoofgebou, 1ste vloer)
Geen registrasies nodig nie.

NB! Bring asseblief ‘n stel droë klere saam

TERUG