This website is not supported by your current version of your browser.

Please Upgrade to a different browser
or
Install Google Chrome Frame to experience this site.

Doopdienste

Sondae 2020

Die doop is ‘n publieke uitdrukking van ons innerlike geloof in Jesus Christus. Dit is ‘n verklaring aan die wêreld dat ons gekies het om Jesus te volg, die ou lewe en ons gewete weg te was en onsself ten volle aan Jesus oor te gee as volgelinge. Dit is ‘n opdrag wat Jesus in Matteus 28 aan ons gegee het, en dit verteenwoordig die gelowige wat saam met Christus begrawe word en saam met Christus tot ‘n nuwe lewe opgewek word (Rom. 61: 3-4).

As u u geloof in Jesus Christus bely het, is dit u kans om hierdie stap van gehoorsaamheid te neem! As u gedoop wil word, is u welkom om ons te kontak, u kan ook registreer.
Nooi u vriende en familie uit om saam met u te vier!

Ons sal u kontak vir die praktiese reëlings.

Sondae

Tydens die 18:00-diens

 • 26 Januarie 2020
 • 23 Februarie 2020
 • 29 Maart 2020
 • 26 April 2020
 • 31 Mei 2020
 • 28 Junie 2020
 • 26 Julie 2020
 • 30 Augustus 2020
 • 27 September 2020
 • 25 Oktober 2020
 • 29 November 2020

Doopdienste by die Kerk (in die Ouditorium)

Doop Kandidate moet die Doopdiens inligting sessie op die dag bywoon.

17:00 in Lokaal 7 (Hoofgebou)
Geen registrasies nodig nie.

NB! Bring asseblief ‘n stel droë klere saam

Registrasie Vorm TERUG