VISIE

“Die vestiging van ʼn liefdevolle, Woordgefundeerde Koninkryksgemeenskap.”

Die strategiese belyning van Lewende Woord in die Liggaam van Christus is op ons mandaat en visie gebaseer. Ons bereik ons mandaat deur die Voetspore dissipelskapsproses: wen, vestig, toerus en stuur.

MISSIE

“Om passievolle daders van die Woord te word.”

Lewende Woord is passievol oor die kragtige werking van God se Woord in mense se alledaagse lewens. Jesus roep ons om in Sy voetspore te volg en maak ons vissers van mense.

MANDAAT

"Kan ‘n nasie na die Here terugkeer?"
Jou antwoord bepaal jou betrokkenheid.

Hierdie eenvoudige vraag en antwoord dryf Lewende Woord se daaglikse aktiwiteite.

KONFERENSIES

BYBELKOLLEGE

Die opleiding van studente as leiers, bedienaars en kerkplanters, geïnspireer, bekragtig en gelei deur die Heilige Gees vir die vestiging van ʼn liefdevolle, woordgefundeerde, Koninkryksgemeenskap om passievolle daders van die woord te word! Met beide voltydse en deeltydse programme, asook afstandonderrig, is hierdie ʼn geleentheid vir een en almal om hulself te verryk en te versterk in die Woord van God.

MEER INLIGTING

VOETSPORE

Nuwe Lewe

Vrymakende Waarhede

Bybelse Fondasie

Dissipelmakers

GEMEENTES